Ga naar hoofdinhoud

Als kind was ik al gefascineerd door de natuur. Een sport als voetbal was niet aan mij besteed. Ik was meer bezig met wat er naast het veld groeide dan met de bal en wat er op het veld gebeurde. Scouting daarentegen was mij wel op het lijf geschreven.

Het lag dus voor de hand dat ik een opleiding bos- en natuurbeheer zou doen. Na de middelbare bosbouwschool heb ik in drie jaar de hbo-opleiding bos- en natuurbeheer bij Larenstein in Velp afgerond. Ik doe mijn naam eer aan, ik ben een echte bosman.

IMG_2283

Inzicht in systemen

Als bos- en natuurbeheerder leer je kijken naar ecosystemen. Niets is zomaar. Alles maakt onderdeel uit van het groter geheel en draagt bij aan de toekomst. Door te kijken naar bosecosystemen, krijg je inzicht in de complexiteit en gelaagdheid van die systemen. Als je verbanden kunt leggen tussen oorzaak en gevolg, neemt de voorspelbaarheid toe en weet je hoe je kunt sturen.

In het natuurbeheer maak je hier veel gebruik van. Een mooi voorbeeld is het verjongen van een bos. Dat kun je doen door een kapgat te creëren, een plek in het bos waar je alle bomen weghaalt. Zo creëer je ruimte voor nieuwe bomen om te ontkiemen. In het bosecosysteem weet je dat de grootte van het kapgat mede bepaalt welke boomsoort er vanzelf gaat groeien. Jonge aanplant is dan niet nodig. Zo kun je sturen in de bosontwikkeling en weet je je doel te halen door slim gebruik te maken van de eigenschappen van het bosecosysteem.

Natuureducatie

Na Larenstein heb ik drie jaar bij Recreatiegemeenschap Veluwe gewerkt. Daar kwam mijn faciliterende aard en het gastheerschap naar boven. In die periode ben ik ook begonnen met de natuurwandelingen.

Ik vind het leuk om met mensen over de natuur te praten en vanuit mijn kennis hen inzicht te geven in hoe de natuur werkt.

wandelen veluwe

Systeemkennis en organisatieontwikkeling

Vanaf 2006 werk ik bij de gemeente Brummen. De eerste 10 jaar als beheerder van de bomen en de bos-en natuurterreinen. Nu als regisseur landelijk gebied en participatie. Ambtenaar zijn betekent voor mij me dienstbaar opstellen.

Net als bij het bos- en natuurbeheer probeer ik slim gebruik te maken van de eigenschappen van het systeem dat samenleving heet. Dat vind ik ook zo mooi aan participatie; als gemeente of als inwoner wil je een doel halen, maar daar heb je de ander bij nodig.
Door goed te luisteren, mee te denken en kaders aan te geven creëer je de omstandigheden waarbinnen iets kan ontstaan.

Uitgangspunt daarbij is voor mij een win/win-situatie, waarbij alle partijen baat hebben bij het doel. Als medewerker bij een kantelende overheid maak ik een organisatieverandering van dichtbij mee. Dit proces vind ik erg interessant en ik had vanaf het begin een goed gevoel bij de richting die de gemeente op wil. Ik neem dan ook een dragende positie in bij de organisatieontwikkeling en help collega’s graag bij de verandering die we doormaken naar het klantgericht werken.

Natuur, mens en organisatie

Ik heb de afgelopen jaren diverse trainingen gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement, timemanagement en communicatie.

Bij de leergang voor regisseur van Publiek Domein vielen de puzzelstukjes op hun plaats.

Daar heb ik de koppeling tussen zowel persoonlijke ontwikkeling als organisatieontwikkeling en de boswandelingen gelegd. Het complexe bosecosysteem als metafoor voor de organisatie en haar medewerkers. Daar zit mijn drive en talent. En die zet ik graag in om mensen en organisaties verder te helpen. De natuur is en blijft de basis van waaruit ik dat doe.

Back To Top